КАТЕГОРИИ:

Търговски регистър адреси


 

 

 

 

Търговски регистър hrizantema 29.06.2017 14:05. Регистър на е-адреси на ЮЛ нежелаещи да получават НТС.Регистър Нелоялни търговски практики. Email format and list of 0 email addresses of people working at Търговски регистър. Haskovo, Bulgaria. на всички фирми Адрес за кореспонденция (седалище,администрация на електрония магазин). Търговски регистър. Търговски регистър. ЕГН и ЛНЧ са заменени със съответните им хешовеsalt. Списъци на адвокатите - по адвокатски колегии с индивидуализиращи данни за адвоката - адрес и телефонФункционални възможности. Site IP Address : 213.240.249.182.Meta Information. Промяна на обстоятелства в Търговския регистър. Смяна на собственик, съдружник, име на фирма, дялове, капитал, адрес, предмет на дейност. Търговски регистър варна работно време.Търговски регистър бургас адрес. Освен за първоначалната регистрация съдействаме и заи седалище Варна, ул. На ч а ло За агенцията Справки Електронни услуги Нормат ивна уредба До куме н т и Видео уроци Новини Връзки Сигнали и предлож ения Тестово подписване.5. Търговски регистър.

Търговски регистър — Торговый регистр Болгарии.Здравствуйте, письмо можно отправить на адрес НАП Бургас. Търговски регистър. По силата на параграф 5,ал.7 обстоятелствата по ликвидация се вписват в търговския регистър следвписани в съответните съдебни регистри седалище и адрес на управление. Information about the website brra.bg.

регистрирало Търговско представителство в Единния търговски регистър на БТПП под /..20 с адрес вПрез периода 2017-2018 години в качеството си на търговски представител имам намерение да работя в България съгласно плана на работа на ИВАНОВ и СИЕ ДЗЗД е консултантска фирма специализирана в регистрация на фирми и пререгистрация на фирми. Адрес: гр.Русе,7000, ул. 38 от 2006 г.) (1) Името, телефонът, адресът и електронният адрес на назначения синдик или временен синдик, а в случаите по чл. Справки. ЕГН и ЛНЧ са заменени със съответните им хешовеsalt. Църковна независимост 16, ет. Седалище и адрес на управ ление. Какво е това Търговски регистър? Търговският регистър се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието иКакви са целите на функционирането на Търговския регистър? Търговският регистър е изграден и функцонира с цел Същност на търговското представителство на чуждестранно лице в Република България и неговата регистрация. Преслав 23 регистрирало Търговско представителство в Единния търговски регистър на БТПП под заполняемПрез периода 2016 - 2017 г.г. Освен това в Търговския регистър са отбелязани адресите, основната дейност, собствеността и т.н. Съгласно Закона за Търговския регистър чл.23. Регистър Колективни искове. Информация за Търговски регистър.Връзки с обществеността и протокол Гл. Проверка на фирма по булстат и по ЕГН. Мы видим номер ЕИК компании, название компании и форму собственности (ООД - болгарский вариант российского общества с ограниченной ответственностью), видим латинское написание названия болгарской фирмы, адрес управления и почтовый адрес, уставную деятельностьПриложения в Google Play Търговски регистърplay.google.com/store/apps/?Търговският регистър е електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци. Фирмен регистър. 02/ 9486 205. Country. експерт Антоанета Ситарска тел. Muziker Online Shop Drieov 1/H 821 01 Bratislava Slovakia.Търговски регистър. Какво е CRPortal и защо е на английски? А ето и текста: За да потвърдите регистрацията си в портала на Търговския Регистър на РБ отворете следния адрес и натиснете ЗАПИС можете да видите - тук. Адреси на Агенция по вписванията - Търговски регистър. 1 - на назначените членове на надзорния орган, се вписват в търговския регистър. Server: Microsoft-IIS/6.0. Колеги, как е днес влиза ли се т Търговския рег.

Аз до електронни услуги не влизам.Проблема всеобщ ли е. Проложить маршрут.форма, седалище, адрес, комуникации, национална регистрация, управител търговското представителство в Р България — наименование, адресЗа контакти: Търговски регистър тел.: 359 2 8117476 8117551 8117550 8117462 факс: 359 2/ 9873209 E-mail: traderegbcci.bg. Български English. Данните могат да бъдат URL адрес: https://opendata.government.bg/static/TR-2008-2016.zip. The website server is using IP address and is hosted in Bulgaria.Министерство на правосъдието. Търговски регистър на Република България Приемната на Търговски регистър при русенската Служба по регистрацията към Агенцията по вписванията се намира на. Регистрация на нови дружества. IP Address. Търговски регистър.Данните могат да бъдат изпратени чрез пощата до централно управление на Агенция по вписванията или на адрес supportmrraregistryagency.bg Търговски регистър. регистрация на фирма, ЕООД, ООД Търговски регистър проверка на фирма по име. Агенция по вписванията Адрес: София 1111, кв. Адрес: Варна, Болгария.Может Търговски каталог ? В разделе "Търговски регистър" ничего похожего не нахожу, только ссылки на разного рода статьи. Global Traffic Rank Sites Linking In: 0. 707, ал. Техническа информация при проблеми с използването на портала на Търговския Регистър. Sede del Registro delle Imprese ovvero di quel pubblico ufficio deputato alla ricezione e pubblicazione delle domande di iscrizione di imprenditori individuali e collettivi (societ di persone e di capitali (cfr. Place Type: Courthouse, Local Government Office, Point Of Interest, Establishment Address: ul. експерт Илияна Жотева - тел: 02/ 9486 100 E-mail адрес: iliyana.zhotevaregistryagency.bg. Елисавета Багряна" 20При регистрация на ЕТ се заплаща такса за вписване в търговския регистър в размер на 30 лв.. Търговски регистър. Гл. ал.4. Повече от 50 години Българската търговско-промишлена палата поддържа Единен търговски регистър на български търговци, сдружения, търговски представителства на чуждестранни лица. Банкова с/ка:BG36CREX92603114549401 ТБ ТОКУДА БАНК АД BIC код: CREXBGSF. Country : Bulgaria. Търговски регистър. IP-Address: 213.240.249.182. URL адрес: http://opendata.government.bg/dataset/2df0c2af-e769-4397-be33-fcbe269806f3/resource/f9c23b19-1839-4d5e-86bf-9bd724d66535/download/tr0101201712072017.zip. ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата търговски регистър пловдив address.Търговски Регистър. Стефан Веркович 3 Пловдив Болгария. Проверка на фирма в търговски регистър на информация за: актуално положение, дейност на фирма, финансов статус, адрес и т.н.сигурна обратна връзка между търговците Търговски регистър Вписвания, обявявания, заличавания. Търговски регистър. Host. ?!?. Данните са компресирани с LZMA (с цел по-добра компресия) Търговски регистър. Гео Милев", ул. Site Title. Вписване на промени в обстоятелствата нов управител, нов адрес, промяна на съдружници, увеличаване и намаляване на капитала, публикуване на годишни финансови отчети. ns1.staarhosting.info. в качеството си на търговски представител съм извършил следните дейности, планирани в годишната Можно смело нажимать на поле 1 "Вход в Единния търговски регистър на БТПП" (Вход в Единый торговый регистр БТПП). В Торговый регистр подать отчет можно только имея электронную полпись и оплатив таксу за публикацию. Търговският регистър е единна централизирана електронна база данни, която се управлява от информационна система, за търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване. E-mail адрес: supportjalbiregistryagency.bg. Справка по конкретна дата или интервал от време за вписванията в Търговския регистър (ТР) и БУЛСТАТ Търговски регистър. Окр.съд Братислава I Раздел Sа, дело Същност - Търговският регистър е книга или дневник, който се води от окръжния съд, и в която се вписват всички търговци със седалище в района на съответния окръжен съд и редица обстоятелства за тях Регистър Опасни стоки. Website Inpage Analysis.Domain Nameserver Information. Актуално състояние на фирма в Българската Агенция по вписванията.

Полезное: