КАТЕГОРИИ:

Етістікті? райлары ?айталау саба? жоспары


 

 

 

 

Бектемн: Р.К Нугманова Пн: математика: Пн малм: С.Б аймолда 19 саба, тосан Саба таырыбы ткенд пысытау Жалпы Образовательный портал Мегамозг. М??алм: Н?рханова А.С.2 С?з тркестер,с?йлемдер ??растыруда етсткт? рай категориясын орынды пайдалана алады. Саба жоспары. Етстктер в казахском языке изменяются по наклонениям. ?ткен материалды ?айталау ар?ылы жа?а материалды ?абылдау?а дайынды? Павлодар облысы Май ауданы Жмыскер ауылы азан жалпы орта блм беретн мектеп Бастауыш сынып малм Шонова Глнара абдрашызы Математика 2 сынып. аза тл, 7-сынып, 18 наурыз 2016 жыл. ш брышта ш мысы отыр. Рай (наклонение)обозначает отношения действия к действительности, выражаемое говорящим лицом. 2) Етстк райларыны р трне сйлем жазып келу. Етсткт? райлары (Наклонения глагола). Масаты: 1) блмдлк: оушыларды блм дегейн ктеру, жымды трде. ?ткенд ?айталау. Сабаты таырыбы : Етсткт райларын айталау.(Ашы саба) Сабаты масаты Етсткт? рай категориясын ?айталау. Ресурстар Кнтзбелк жоспар, орта мерзмд жоспар, оулы, тапсырмалар жазылан имаааздар, презентация.Ашы? саба? ?аза? тл п?ннен Етсткт? райларын ?айталау 7-сынып. Етсткт рай категориясы неше топа блнед? алау райды жасалу жолын ата? - Етсткт трлерне ек мысалдан келтру, жрнатарын ажырату.етстк шатары райлары саба жоспары ашы саба.

дс-тслдер.Етсткт райлары: ашы рай, бйры рай, шартты рай, алау рай. Блм алуа баулу, сздерд зара байланыстырып, ойды жйелеп айту. Сабамасаты: Топта жмыс стеу барысында оушыларды зерттеушлк гмеге атыстырыпНелер тршлк етед? (р топ 3 оры бойынша жмыс жасап, орытынды шыарады). Етсткт райларын ата.Тлмгер жоспары. осымша саба жоспары. Етсткт райлары мен шатарыны арасында андай састы пен згешелк бар? 3. 15.03.

2015 10:13.. ыса мерзмд саба жоспары Кн: 27.11.14 Пн: аза тл Сынып: 3 Сабаты таырыбы: Сйлемнен ткенд айталау Сабаты масаты: сйлем туралы ткенд Блмдлк: Етсткт райлары, оларды жасалуы, блдретн маынасы, етстк райларыны трлер жайлы тснк алыптастыру.Оан оса саба жоспарлары, крнеклктер, газетке маала жариялау, портфолио жасату, конкурстара атысу 5 000-10 000тг аралыында. Аспап достар беседага км осылысы келед? сол жерде физика, химия,биология, алгебра. Етсткт? райларын ?айталау саба? жоспары 7 сынып. з адрлейтн адамына сыйлы сына блуд бала шатан йреткен жн.Мен туан ауылым. Саба?ты? та?ырыбы: Етсткт? райларын ?айталау. Етстк райларыны андай трлер бар? 4. Етсткт райларын айталау. Таырыбы. Жаттыу жмыстарын орындау. Кнтзбелк жоспар, орта мерзмд жоспар, оулы, тапсырмалар жазылан имаааздар, презентация. Саба?ты? т?р: ?айталау. А блмдлк: оушыларды ктапхана туралы алан блмдерн практика жзнде олдана блуге ыпал ету, дрыс сйлеуге, сауатты жазуа дадыландыру, дниетанымды кзарастарын кеейтуге ыпал ету Сабаты таырыбы: Етстктен ткенд айталауСабаты масаты:блмдлк - етстк бойынша алан блмдерн жинатау, етстк трлерн ажырата блу дадыландырудамытушылы - тл,сйлеу тл Орыс сыныптаы саба жоспары "Етсткт райлары". дс брлестк. Материалы по теме. Тест сынып шндег ауасы шыарылан тткте бытыра, тыын, сты ауырсыны бар. 7-сынып — Открытый урок на тему "Ататы кйшлер" 7-сынып — Стихотворение ученицы 7 класса "Ауылымны ариясы" — Ашы саба "лтты спорт трлер" (7 сынып) — аза тлнен саба жоспары. аза тл 7 сынып Сабаты таырыбы: Етсткт райларын айталау Сабаты масаты: етсткт райларынан алан теориялы блмдерн дегейн баылау. 1) Ережен жаттау. «Ысты? орынды?» ойыны. Етсткт райларын айталау. Размер: 50.08 Kb. Етстк райларынан ткенд айталау.7-сынып.Сабаты таырыбы: Етсткт райларын айталау Сабаты масаты: блмдлк: Н.Оразаынызыны «СТО» технологиясын олдана. Жет жо (аспанда треуш жо, жерде лшеуш жо, таста тамыр жо, тасбаада тала жо, аллада бауыр жо, ауда ст жо, жылыда т жо) Бесбаева Назым Есимхановна Балаш аласы Абай атындаы 2 лицей КММ Сабаты таырыбы: Етсткт райларын айталау Лиро-эпосты жырлар Сабаты масаты: етсткт райларынан алан теориялы Шыыс азастан облысы,ржар ауданы, Кктерек ауылы «Кктерек орта мектеп-башасы» кмм н оу сн мегерушс, аза тл мен дебиет пн малм Рымбаева Айгуль Смагуловна 1.Етстк дегенмз не? 2.Етсткт трлену туралы тснк. Жасалу жолдары, жктелу. Солтстк азастан облысы Тайынша ауданы Тихоокеан ауылы Тихоокеанск орта мектебн бастауыш сынып малм Кабдулова Гаухар Рамазановна Сабаты таырыбы Сыныбы: 5 Таырыбы: Лексиканы айталау Сабаты масаты: а) блмдлк : наты мысалдар келтре отырып лексика тарауынан ткенд айталау арылы оушы блмн ?аза? тл 7 сынып Саба?ты? та?ырыбы: Етсткт? райлары ??зреттлкке жеткзетн ма?сат - мндеттер: А) а?паратты?III. Саба?ты? ма?саты: Етсткт ма?ынасына ?арай,??рамына т?л?асына ?арай ажырата блу,о?ушыларды? ал?ан блмдерн жан-жа?ты тексеруойлау,?абылдау,ме?геру ?аблеттернСаба? жоспар та?ырыбы: "Тл мен ?лппе".

р мысыа арама-арсы ек мысытан отыр. КИНО. 14/Апрель/2016.Логикалы жаттыулар. 3. Сабаты таырыбы: Етсткт райларын айталауСабаты масаты: блмдлк: Н.Оразаынызыны «СТО» технологиясын олданаотырып, оушыларды етстк туралы бар блмн, з ойын "Етсткт? райлары" саба? жоспары. Категория: Литература. Арнайы жолданан аз ана сыйлыты з гл, ашыхат адамны кл - кйн сергтп, уаныша блейд. Етстк райлары. Психолог жмыстары. Сабаты мндеттер: блмдлк етстк райларларыны зндк ерекшелктерн ажырата блу дамытушылы етсткт райлары туралы блмдерн жйелеу,жинатау,талдау жмыстарын жргзутрбиелк сйлеу мдениетн алыптастыру,адамгершлкке Солтстк азастан облысы Тайынша ауданы Тихоокеан ауылы Тихоокеанск орта мектебн бастауыш сынып малм Кабдулова Гаухар Рамазановна Сабаты таырыбы Скачать файл. Просмотров: 1069. здеу. Басты бет дстемелк оржын осымша саба жоспары. ТЕАТР. азастан Республикасы,Отстк азастан облысы,Матарал ауданы 96 Ы.Алтынсарин атындаы жалпы орта мектеб аза тл мен дебиет пн малм Наушабекова АлияЖалпы масаты: Оушыларды 2. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Хасенова Гульнар Жуматовна. Грамматикалы таырыбы: стеулерд айталау. Малмн аты-жн. Шыыс азастан облысы,ржар ауданы, Кктерек ауылы «Кктерек орта мектеп-башасы» КММ н оу сн мегерушс , аза тл мен дебиет пн малм Рымбаева Айгуль Смагуловна 7-сынып. йге тапсырма беру. Мысытар нешеу. Сабаты таырыбы: Етсткт айталау Блмдк масаты: Етсткт айталай отырып, маыналы трлерн (болымды, болымсыз) ажырату Дамытушылы масаты Атал?ан модуль блм беруд? кез келген ж?йесндег т?ра?ты даму мен ?згерстерд? сырттан е?гзлу м?мкн емес, олар на?ты сыныптарда?ы м??алмдерд? т?жрибеСаба?ты? та?ырыбы: Етсткт? райларын ?айталауSchoolFiles.net/1719713Етсткт райларын айталау.р райды жасалу жолдарын оушылармен брлесе отырып,еске тсру.Оушыларды 4 топа блп,топтара райларды атын беру.«»Етсткт? ша?тарын ?айталау» (ашы? саба?) Смайликтерд ктеру арылы з кл-кйлерн крсетед. [pic]. Ереже с?рау.?алау райды? жасалу жолын с?рау, мысалдармен д?лелдеу.. ЕТСТКТ РАЙЛАРЫ. Просмотров: 723. Сабаты таырыб.(Жаартылан блм мазмны бойынша саба жоспары). Егер елмзде жаын арада жаа орытар ашылмаса, табиат байлытары азаяды. -Дйсенб,кнн бастауы боланыа рахмет! -Сейсенб,шуа шашаныа рахмет! Физика жмыстары, сынып-1 тарау 1-нса. Етстк таырыбы арылы оушыларды шыармашылы, сздк орын молайту Cаба жоспары. Лексикалы таырыбы:азастанны астаналары. ?аза? тл п?ннен ?ыс?а мерзмд жоспар. Загрузок: 0. Альбина Улмагамбетова, Атбе облысыны , андыааш аласындаы 2 орта мектепт аза тл мен дебиет пнн малм. Ашы рай нен блдред, алай жасалады? Етсткт райларын айталау.р райды жасалу жолдарын оушылармен брлесе отырып,еске тсру.Оушыларды 4 топа блп,топтара райларды атын беру. Сабаты мндеттер: блмдлк етстк райларларыны зндк ерекшелктерн ажырата блу дамытушылы Cабаты таырыбы: Етсткт райларын айталауСабаты масаты: 1) оуыларды етсткт рай категориясы туралы алан блмдерн бекту,тжырымдау,теориялы блмн практикамен штастыру 2) Етсткт айталау.Мухамедрахимова Гульжанар Жаскайратовна- бастауыш сынып малм. Ашы рай.7-сынып аза тл Саба таырыбы Диктант «Хат» Жалпы масаттар Етсткт райлары, жрна трлер, тйы етстк бойынша диктант жргзу. Сабаты масаты: етсткт райларынан алан теориялы блмдерн дегейн баылау. Жалпы масаты.

Полезное: