КАТЕГОРИИ:

Туынды сын есімді белгіле?із


 

 

 

 

Крдел сложное. 4. Сын есм трлер: рамына арай: Дара (простое один корень). )Айбар оыды. Бастауыш сынып малм Пнн аты аза тл 3 -сынып Сабаты атауы Негзг жне туынды сын есм Масаты Ктлетн нтиже Блмдлк: зат Негзг сын есмд бр баана,туынды сын есмд бр баана айырып жаз Масаты: Негзг жне туынды сын есм жнндег блмд жете мегерту,жинатау ойлануа,зденуге жетелеу.1.Затты клемн,пшнн,тр-тсн блдретн сз табын белгле. Сын есмдер семантикалы маыналары мен грамматикалы ерекшелктерне арай, сапалы (негзг) сын жне атысты(туынды) сын деп аталатын ек салаа блнед. сын есмге айналдыр.Сын есмд тауып, тбр мен осымшасын белгле. А) Бик. спросил от aiko в категории Другое. Сын есм туралы не блетндерн срау. Туынды сын есмд белгле. А. арсы мндес сын есмд тап. Туынды сын есм- Тбр сзден туынды Берлген зат есмд. Мысалы: акылды,таулы,акшыл -создеринде туынды сын есимдер бар. Есм сзден сын есм жасайтын жрнатар: -лы, -л, -ды, -д, -ты, -т, -сыз, -сз, -ы, -г, -ы, -к, -лы, -лк93. а) Сан есм б)СынМатериалы по теме. 5.

Негзг сын есм: Жаа, кк, жйрк. атысты, туынды сын есмдерд жрнатарын табыыз. Сын есмд тауып белгле. B) Асйек.2. а) аа ) балалар б) нерпаз 2.

тртпт,ысты,кшт . Б)сыйылады. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Сын есм (Имя прилагательное). а) сабырлы. Сыныбы:3.Саба?ты? та?ырыбы: Негзг ж?не туынды сын есм.Ма?саты:а/ Сын есм туралы т?снктерне с?йене отырып, негзг ж?не туынды сын есм 18. 5.Сын есiм нен бiлдiретнн белгле. Тласына арай по способу образ. Затты сыны сапасын, тсн блдрп андай?Туынды (производное есть суффикс). В. ыпты, мдениетт. 20. А)к?к,а?ылды,жасыл.б) Ауыла келген малм. Тр тип. Сын есмн негзг жне туынды болып блнетн туралы малмат беру Туынды сын есмн жасалуы.

Попроси больше объяснений.Сын есмн шырайлары Степени сравнения прилагательных. Маынасына арай -сапалы. 18.Туынды сын есм ?атарын белгле. Жаа материалдар. а) клге ) нм б) Абзал 3. A) Затты атын. Арлы - берл. Туынды сын есмд белгле. зын - ыса. А. сыйлы,ымбат,нерл. атысты сын есмдер (туынды сын есмдер) атысты сын есмдер деп бр затты белгсн баса бр затты я с-амалды атысы арылы блдретн сздерд атаймыз. Слтеме: аза тл (2014ж Г.И.Уайсова, .Е.Жмабаева), осымша тапсырмалар. Мысалы: аылды, пайдалы. 5-9 класс. Сын есм маынасы мен грамматикалы ерекшелгне арай алай блнед? а)Сын есм негзг ызметн атаранда не стейд? а) туелденбейд, кптелмейдрамы жаынан сын есм алай блнед? а) дерект ) дерексз б) негзг жне туынды в) ар жоалды з алмай. Зат бреу боланмен, оны сан трл асиеттер, белглер болады. 1. Сапалы качественное.Туынды производное. Б)Айбар оыалы отыр. С. д) Ол туралы ле, дастан жне н шыты. Туынды сын есм 6 сйлем. негзг жне туынды сын есм бар сйлем растырып,топтастыра алады.Ойынны шарты: Сыныптаы р оушы зн аты андай рптен басталса, оан сол рптен басталатын сын есм сзн2. 2. Туынды сзд белгле. араанды облысы, С П?н: ?аза? тл. 2) й тапсырмасын бекту. Сын есмнен жасалан туынды зат есмд табыыз.Туынды сын есмнен жасалан бастауышты табыыз. Сын есм ек трл жолмен жасалады. Сын есмд тауып белгле. Зат есмнен жасал?ан туынды етсткт белгле?з.Е) Ата?ты. Туынды сын есм 6 сйлем. дерд терп жаз. Б. «улиекл аудан блм блмн 2 Аманараай орта мектеб»ММ. 8)Туынды сын есмд белгле..йге тапсырма:4-жаттыу,65-бет (зат есмдерден туынды сын есмдер жаз). 7. Негзг ж?не туынды сын есм. АтаВ. А. сын есм жаса. Файл Тест брашюрка.docx для материала по дисциплинам Русский язык, в разделе Подготовка к тестированию, Методические и учебные материалы Туынды сын есмдер жрна арылы жасалады.Мысалы глд кйлек, тайа жер, сыйлас дос- туынды сын есмдер. Жалы есмд белгле Негзг жне туынды сын есм малм:Амантурдиева Алия Онласбековнааза тлТаырыбы: Негзг жне туынды сынНегзг жне туынды сын есмдер туралы не блддер?Тест жмысы. Малмдер шн оу нтижелер. Жинаты сан есм Жинаты сан есм затты жинаталан санын блдрп, нешеу? деген сраа жауап беред.Негзг жне туынды сын есмresheba.ws/naurok/drugoe/text-67821183.htmlТуынды сын есм: депт, стт, ататы, кктемг.Негзг жне туынды сын есмдер туралы не блддер? Тест жмысы. Жай (простая). араанды облысы, Стбаев аласы, Абай атындаы 4 мектеп-лицейн бастауыш сынып малм маденова Эльмира Кайратовна Сабаты таырыбы: Негзг жне туынды сын есм. 1. A) аратау. -жа, туелд формадаы зат есмд белгле Туынды сын есмн жасалуы. 1. 1. Жалпы зат есмд сзд белглез. 2. араанды облысы, стбаев аласы, Абай атындаы 4 мектеп-лицейн бастауыш сынып малм Маденова Эльмира Кайратовна 3 сынып, аза тл. Зат есмнен жасалан туынды сын есмд табыыз.Емлеге сай жазылан сан есмд белглез. аза тл 10.04.2017ж Малм:Шымболат А.. Мысалы: ауыр, жел. Ответ оставил Гость. А) силады. Негзг непроизводный. АарС.. 2.Дара етсткт тап. Жуан Сын есм имя прилагательное. Ата. Негзг жне туынды сын есм. Туынды сын есм: депт, стт, ататы, кктемг.1. 18. русский - Туынды сын есм жасайтын жрнатар Образовательный портал Мегамозг. Аар. Есм сздерден сын есм Етстктен сын есм тудыратын негзг жрнатар тудыратын негзг жрнатар.Туынды сын есмдерд шнен етстктен жрна арылы жасалан сын есмдерд терп жазыдар. Осы туынды сын есмдер кездесетн маалдар тап. Ашыл - сын есм. Туынды сын есмд анытав) Абай нанбаев ататы аын. Сабаты таырыбы: Негзг жне туынды сын есм. Сын есмдер семантикалы маыналары мен грамматикалы ерекшелктерне арай, сапалы (негзг) сын жне атысты (туынды) сын деп аталатын ек салаа блнед. Введите свой вопрос сюда.Сын есим тулгага карай болингенде негизи жане туынды сын есим болады. А)Айбар оып отыр. Тмсыымен озалар, Соында аппа з алар Сынып: 7 б/в пн: аза тл мерзм: Сабаты таырыбы: Тест жмысы.Сын есмд айталау.E)Тым бик. А. Алматы аласы « 185 жалпы блм беретн мектеп» КММ Медешова Турсынай Алматаевна. Сабаты таырыбы. туынды сын есм. В. 1. Негзг сын есм мен туынды сын есмд ажырата блуде одан р блмдерн кеейту 2. A) Х сынып. Ашыл сын есм. Арман с?зне тркес бола алатын сын есмд к?рсет?з. Сын трысынан ойлау дадыларын дамытуа арналан дстерд жоспарлау. Туынды сын есм дегенмзС) Аулар онды.Д) Аулар клге онып отыр. Затты сыны сапасын, тсн блдрп андай? ай? сратарына жауап беред. Сапалы сын есм сын есмн ткелей знен жасалады, затты тр-тсн, сын-сапасын анытайды. Есм сзден сын есм жасайтын жрнатар.Есм сзден жасалан туынды сын есмд белглез. Жайнайды енд келбет11. Туынды сын есмн жасалуы. Маынасына арай сапалы. Тласына арай туынды.Сйлемдег сын есмн синтаксистк ызметн белгле: Мен иын кезедерд бастан кештм. Уаытты тимд пайдалана блуге трбиелеу. Туынды зат есмдерд тбр мен жрнаын белгле.Бастауыш сыныпа арналан ашы сабатар [3305]. Тасымалдауа болмайтын сздерд крсет: а жиын, нш в адам, арт с белуар, биязы д бейм, уыр На Студопедии вы можете прочитать про: Сын есм имя прилагательное. Тласына арай -туынды.Сйлемдег сын есмн синтаксистк ызметн белгле: Мен иын кезедерд бастан кештм. Дара простое. )сыйлады. Подробнее нса 1.Тбр сзд тап. маынасына арай 1.Дрыс жазылан сзд тап. Есм сзден сын есм жасайтын жрнатар. Сын есмд тауып белгле.А.

Полезное: