КАТЕГОРИИ:

Батырлар туралы ?ле?дер


 

 

 

 

Соыс аяталысымен батырды ерлг туралы жыр шыаран. « Батырлар» - трбиелк мн зор анимациялы мультфильм. Ол «Батыр Баян» поэмасын, Т?ркстан туралы ?ле?дер топтамасын, «?ойлыбайды? ?обызы», «О?жетпест? ?иясында» поэмаларын жазды. азаты батырлар жырларында тарихи оиаларды з жатыр.Батырлар елн сйген,ата мекенн,намысын орау,елдгн сатау шн ата жауынаБатырлы дастандарда батырлар тек ерен ерлгмен ана емес, адамгершлк асиеттермен де, жан зглгмен де крнген. Ж ректен. Осы блмде аза халыны басынан кешкен Батырлар туралы ел аузында саталып алан аыздар, ибратты гмелер, жыр-дастандар те кп.Ол Жошы ханны Шайбан деген баласыны тымы блхайыр ханны тсында (XV асыр) мр срген, соны белгл олбасшыларыны бр болан. батырлар жыры. Батырлар жырыны фольклорды баса эпикалы жанрларынан андай айырмашылытары бар? Zhanelya2005 Мектеп 15.09.2016 сра ойды. аза батырлары. Есм. Бл дастандар кбнесе сонау бр баы заманда Орта Азияны, ырым мен Едл бойын жайлаан кшпел Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Балапан телеарнасы сынады. (мндетт) Ш.Ш. Улиханов.

Ол ауылдаы Тасынбай атаны келбет ед. айырмашылы. «аза батырлары » Бейнефильмнен знд кру. АРАКЕРЕЙ АБАНБАЙ (1691—1769) абанбай жастайынан жоарларды жауыздыын кзмен крген ед.Осыдан со абанбай ауылында ала алмай, Керей елндег жездесне келед де, онда жылыа тиген шапыншылара арсы айаста кзге тусед. азаты батырлар жыры ертеден келе жатан мдени мраны е мол тр дедк. Батырлар жырыны аармандары аза деп аталмайды.Алшаыр шауып кеткеннен кейн бауа тскен ата-анасыны батырды жотауы, « Ер Тарын» жырындаы Тарынны ел-жртымен оштасуы осындай. Информация о Казахстане, казахах и казахстанцах, живущих за его пределами.

Батырлы жырлар халы мрн ттас бр дурн жан-жаты амти отырып, сол тарихи кезедег батырларды сырты жаулара арсы ерлк кресн, ел шндег леум Батырлар жыры. « Ой озау » « Батырлар туралы не блес?»«анжыалы арт » деп кмд атаан? Бгенбай батыр айда туан, ай жерде айтыс болан? АСТАНА. Батырлар жыры — ауыз дебиетндег е бай да кне жанрларды бр. Читать тему: Батырлар жыры кейпкерлер лем,идеялы кркемдк ерекшелктер на сайте Лекция.Орг Сйнбай жырлаан дл билер, батырлар туралы дастандарды Жамбыл бабамыз одан р дамытып, толытыра жаластырды, стазына деген рметн рашан ала салып отырды Абылай туралы тарихи жырларда 15 жасар Абылайа Бгенбайды бата берп, астындаы Нарызыл атын сыйлайтыны айтылады. О?ушылар же?с туралы,ардагерлер,?а?арман батырлар туралы ?ле?дер мен та?па?тар айтты.К?рнстер ?ойды. анды шайастарда Клтегн батыр зн жеске жетун бр себеб астындаы тлпары деп блед. Сурет. алматы ойдай ырады, оттан судан тартынбай.Тйе трпатты ттыр ер, оды солды рады» деп, оны атын жыра осып, матан ттады.Толыыра. Десек те, бз бл жырды азаша мультфильм - «Батырлар» Наурызбай батыр. ХV асырдаы батырлар туралы тарихи аыздар 1. Общение, казахские имена, казахская музыка, казахская кухня рбр оамды рылыс, рбр тап батырлар жырын з тлегне, з мддесне сай етп згертп те отыран, олар батырлар жыры арылы здерн оамды жне тапты идеясын таратуа тырысан. ара батыр деген ерд бала кннде тркпен елн жортуылшылары стап алып, елне апаран со ой батырыпты. История Казахстана, погода в Казахстане, новости Казахстана, города Казахстана. 2. Спорт жлдыздары. «Ер анаты-ат» екен «Клтегн» жырында да айтылады. ас батыра о адалды ш рет: — Ал, тлпарым, туан жерге шып жет!— Иесн нсз сзн андай Жануары тартты желге кснеп. нер салатары. Тап» (5 - 6 сыныптара арналан р трл логикалы тестлер жинаы). миф — 1. 101. Эпостаы батырлар иялдан тумаан. 0 найтын 0 намайтын. аарманды эпос деп те аталады. М л к абдуллин Уикипедия аза ауыз дебиет ндег батырлар жыры, туралы дастандар, туралы ле дер, ма ал-м телдер, ж мба жауаптарымен, ертег лер казакша жан-жа ты тере. Батырды желмейтндг жне оан заым келмейтндг де — эпикалы дстр. арасай батырдан тараан рпатары туралы брер сз. Клтегн сан трл шайастарда ртрл сйглк аттара мнп, ан майдана шыады. Жеткен жырлар. Ауыз дебиетн баы заманнан ескрмей рпатанрпаа ауысып отыран крдел де мол бр саласы — батырлар жыры. аза батырлары. Осы?ан орай "Ардагерлер арда?ты" атты т?рбие са?атын ?ткздм. 1680 - 1778 жылдар. Аш, жалааш сатап, жнд тама бермеген со бала ойды далада стн сауып шп, сонымен кн крп жрпт. М. Жне де сол жырауларды бр де шетнен батыр болан. Суды асиеттер (тжрибе жасау).Оымыстылар. Батырлар. С года профессор, заведующая кафедрой. анды шайастарда Клтегн батыр зн жеске жетун бр себеб астындаы тлпары деп блед. Аудиоктаптар. Тпт Кеест тсында да балам скенде бай болсыншы деген атаана некенсая болан шыар. Араа талай жылдар салып, у бастан азаты асаан арманына ол Заманында Кш жздег батырларды бр де Исатайа жолдас болан.Махамбет , деген ледернде стем тап клдерн аяусыз шенеп, бет-пердесн жыртса, жырында ел басына орнаан ауыртпалыты ашына айтты. 0 жауап. Загружено 4 сентября 2016. Батырлар жыры — Уикипедия, азаша ашы энциклопедия азаты батырлар жыры туралы - аза дебиет - азаша рефераттар - азаша тесттер мен шпорлар - азаша презентация Батырлар жыры. азаты батырлар жыры туралы азаша реферат, азаты батырлар жыры туралы казакша реферат тегин Документ - Балдурен балалы шатаы бр бейне л есмде. Батыр дегенмз зн жер шн, халы аза батырлары, Мазмны 1 Батыр 2 анжыалы Бгенбай 3 аракерей абанбай ожалы 4 Шапырашты Наурызбай ттымбетлы 5 Райымбек Ткелы 6 арасай батыр 7 Дерекк Жоарлара арсы бр жорыында Абылай-хан барлау шн алыншы ретнде мы жгт рктеп алып, оларды екге блед де, ек ас батырын басшы етед. мр сурген кезенн. Шапса, шабысы, жрсе, жрс бар кк дненн де дл бабы на келген кез екен, ащы терн шашысы келпле которых Бекболат, Тленши, Альмерек, Сапак, Толыбай, Карабас, Досбол, Байдалы, Келдибек, Жанайдар, Жанабатыр, Каркабат, Досай Сабаты дс: сра-жауап,баяндау т.б. Сабаты крнеклг: «Батырлар жыры» ктабы, дидактикалы материалдар т.б.3.Трмыс-салт жыры деген не? б) Жаа сабаты тсндру: Батырлар жыры -- ауыз дебиетн оматы да асыл мрасы.Батырлар жыры туралы | KazOrta.orgkazorta.org/batyrlar-zhyry-turalyаза халыны эпосында батырлар жыры — е бр мол сала. Ж?мабаев шы?армаларында Шы?ыс халы?тары мен Батысты? рухани Ерлер мен прлер: Трт батыра таы бр лгенде Кн кешеге дейн кезкелген дерлк аза азаматы баласыны батыр боланын алап тлеп келд. Батырлар жырыны трлер Халы дебиет туралы жалпы тснк Халы дебиет аза халыны асырлар ойнауынан рпатан рпаа жеткен рухани, мдени мрасы, сз нерiнi асыл азынасы. азаша мультфильм - « Батырлар» абанбай батыр. Халы тадырын, ел тадырын ол кезде батырлар шешкен. Клтегн сан трл шайастарда ртрл сйглк аттара мнп, ан майдана шыады. Туелсздк. Елбасы Н.

Назарбаев туралы ле дер«Болар елд баласы брн-бр батыр дейд», «Азаматын арда та ан ел оза-ды» дейтн пайымды пкрлерд на ты мысалыны з де осы болса керек. Аын-жазушылар. батырлар туралы аыздар. Ол р шешен, р батыр, олбасшы жне аза халын жоар басыншыларынан азат ету жолындаы азатты крест аса крнект йымдастырушы. «Шолпан» ?ле?дер жина?ы а?ынды ке?нен танымал етт. анжыалы Бгенбай. Слайд таырыбы: аза батырлары туралы слайд. Аллалар, легендар батырлар м дньяны, ирдге тормышны килеп чыгуы2) батырлар киетн жапыра торлы Казахский толковый терминологический словарь по военному делу. «Ер анаты-ат» екен «Клтегн» жырында да айтылады. Слайдта жалпы аза батырлары оларды жасаан ерлктер туралы айтылан. аарманны лп-трлу, "атса мылты тпейд, шапса ылыш кеспейд сияты ажалсызды, батыра деген шексз идеалды тснк, рине, жалпы мифтерден бастау алатын "мдени лк аарман (Е.М Слайд негз халы ауыз дебиетн ерекше блм, ежелг заманнан бер ескрмей жеткен батырлар жыры туралы болма. 1945 жылы Берлинде бзд аталарымыз фашистк басыншыларды тзе бктрп, бгнг бейбт мрге жол ашты. Слайд - презентация 20 беттен трады. азАпарат - Биыл адамзат тарихындаы е срапыл соысты аяталанына 69 жыл толады. дебиет. аза батыры туралы ты дерек табылды.Арда Назаров "Сен лсе хан ием ту лайды, бз лсек атын-бала бр жылайды"-Жнбек батыр - Duration: 7:16. Published on Apr 7, 2015. осымша млмет. дебиет. Международный казахский сервер Казах.ру. рине ешкм лызыны м «Алпамыс батыр» жыры аза халыны батырлар жырыны шндег е кнес. Жоарлара арсы бр жорыында Абылай-хан барлау шн алыншы ретнде мы жгт рктеп алып, оларды екге блед де, ек ас батырын басшы етед: оларды бр Батырлар шикелле, батырларга хас булганча Татар телене алатмалы сзлеге. Батырлар жыры. адрменд ария тарих туралы, ткен бабалар мр туралы керемет гмелер айтатын. Жыр дл азргдей классикалы бтндккежанасымды екендгн бз дл айта алмаймыз.Себеб р алым зн ылыми длелдерн келтре отырып, з пкрн тжырымдаан. азаты сз нерiнi тегi рiден, тркi тiлдес тайпаларды з алдына халы Дерек кздер «Абылай хан Бердожа батырсыз Батыр туралы поэма.зр тр Сзд ктп, тзгн тартып, Батырлар «Аттан!» десе, аттанады! Су сеуп дер кезнде шрмесек, оламта оздай берсе шотанады» Батырды ерлгне риза болан ел: «Наурызбайды екпн таудан асан тасындай.

Полезное: