КАТЕГОРИИ:

Събирателно дружество на английски


 

 

 

 

» Хранкооп наръчник » Правни форми Българското законодателство урежда следните основни правни форми за осъществяване на търговска дейност в България Часто наследники, создавая "Събирателно дружество" продолжают дело наследодателя. Идентификация. Акционерное общество (Акционерно дружество - АД) 5. Командитное товарищество с акциями Акционерно дружество (АД) е дружество, чийто капитал е разделен на акции.То отговаря пред кредиторите си до размера на своето имущество. Собирательное общество (Събирателно дружество — СД). Права и задължения наwww.bg-pravo.com/2009/12/2217.htmlУчредяването на събирателно дружество изисква сключване на дружествен договор, като учредителите трябва да бъдат най-малко 2 дееспособни лица физически или юридически (могат да бъдат и капиталови дружества).Юридически термини на английски език.(Събирателно дружество - СД) 2. Членува в.Интернет адрес. Коммандитное товарищество (Командитно дружество, или КД). На практике, юридические лица, очень редко становятся соучредителями таких обществ.

СД) полное товарищество. Собирательное общество (Събирателно дружество - СД). КД - Командитно дружество (Коммандитное товарищество). corporation събирателно ДРУЖЕСТВО a general partnership ДРУЖЕСТВО с ограничена отговорност а limited liability company, съкр. Дружество с ограничена отговорност.През 1995 година се трансформира в Събирателно дружество, а от 2006 г. Български-английски речник. ООД Дружество с ограничена отговорност или ЕООД (Единолично дружество с ограничена отговорност) (Общество с ограниченной ответственностью).В основном все также как в п. Събирателно дружество (СД) 2. Брой заети лица. Събирателно е дружеството, образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма. КД - Командитно дружество (Коммандитное товарищество).

Събирателно дружество (СД) Правна уредба - глава 11 от ТЗ Чл. Часто наследники, создавая "Събирателно дружество" продолжают дело наследодателя.В основном все также как в п. Перевод «не в службу, а в дружба» на английский язык: — not in service, and in friendship. 2 (СД - Събирателно дружество), но с следующими поправками. Акционерно дружество - Акционерное общество.>> ОБРАЗОВАНИЕ в Болгарии на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ с БРИТАНСКИМ ДИПЛОМОМ разумно и экономично. В соответствии с болгарским законодательством существуют следующие организационные формы юридических лиц: Собирательное общество ( Събирателно дружество - СД). Командитное товарищество (Командитно дружество - КД) 3. Командитное общество (Командитно дружество - КД). Класификация според Търговския закон : 1. Година на основаване. АД - Акционерно дружество (Акционерное общество).. Зачем вам на английском - из Лондона почтальон искать будет? Пишите по-русски! Събирателно дружество. дружество с ограничена отговорност a limited liability company, съкр. Същност Същност на фирмата - основната структурна единица на пазарната икономика, в която работниците и управленският персонал се съединяват със средствата за производство и осъществяват стопанска де Английский. Interpretations.събирателно дружество a general partnership. СД является типичным представителем персональных обществ, которые, как правило, создаются хорошо знающими друг друга соучредителями. Общество с ограниченной ответственностью (Дружество с ограничена отговорност - ООД). Превод на думата дружество на английски език.company ам. Собирательное общество (Събирателно дружество - СД)Командитное общество (Командитно дружество - КД)Общество с ограниченной ответственностью (Дружество с ограничена отговорност - ООД) Реферат по основи на частното право Заявление. Джонев и Димитров ръководят събирателно дружество (СД) с предмет на дейност автомобилен превоз на стоки. Командитно дружество с акции (КДА). Феликс Георгиев Николов. 2 (СД Събирателно дружество), но с следующими поправками. А.И. Греческий Английский Немецкий Турецкий Итальянский Персидский Болгарский Финский Азербайджанский Испанский.акционерно дружество financiиre финансово, капиталово дружество en nom collectif събирателно дружество mixte смесено дружество sportive Перевод "дружеские отношения" на английский.Мьянма поддерживает традиционно теплые, дружеские отношения с Соединенными Штатами со времени нашей борьбы за независимость. Събирателно дружество. Собирательное общество (Събирателно дружество - СД) СД является типичным представителем персональных обществ, которые, как правило, создаются хорошо знающими друг друга соучредителями. за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество. арабский немецкий английский испанский французский иврит итальянский японский голландский польский португальский румынский русский.Перевод "дружбу" на английский. Събирателното дружество(СД) е персонално търговско дружество(ТД) учредено от две или повече лица(юридически или физически) с цел обща стопанска дейност и печалба.Въпреки възможността съдружник в СД да бъде юридическо лице това не се среща в22. Командитное общество (Командитно дружество - КД). Общество с ограниченной ответственностью (Дружество с ограничена отговорност - ООД) 4. На мой взгляд, дружба также может быть добавлена в список духовных ценностей. В английском дружеские отношения часто описываются с помощью погодных явлений.

Казус Е. 76 от ТЗ Събирателно е дружеството, образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма. 1991. 3. АД е организационна форма, в която функционира едрият бизнес. Дружество с ограничена отговорност (ООД) 4. СД — Събирателно дружество (Полное товарищество).Собрание принимает решение о создании общества, определяет уникальное название фирмы, принимает дружественный договор, определяет управителя (директора) и сумму уставного капитала. Названия улиц на английский язык не переводятся, а лишь транскрибируются, при этом не обязательно переводить на английский и поясняющие слова "улица", "дом", "квартира".Дружбы на английский транслитерируется, как Druzhby. функционира като Дружество с ограничена отговорност. Действующее болгарское законодательство предусматривает следующие виды коммерческих предприятий: Собирательное общество ( Събирателно дружество - СД). 2. Събирателно дружество. Скачать список слов и выражений по теме «Говорим о дружбе на английском языке» (.pdf, 194 Кб). Езици за кореспонденция. Варианты перевода слова дружелюбный с русского на английский - friendly, amiable, amicable, outgoing, в словаре WooordHunt, с возможностью узнать транскрипцию и послушать произношение. Здесь требуется уставный капитал, но его размер законодательно не определен. Командитно дружество (КД) 3. companies under Bulgarian law known as: събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, командитно дружество с акции, неперсонифицирано дружество, кооперации, кооперативни съюзи Събирателно дружество се прекратява: с изтичане на уговорения срок или в други случаи, предвидени в учредителния договор по съгласие на съдружниците Ценоразпис на събирателно дружество КАТ Пътна полиция Събирателно дружество - Полное товарищество. дружба, дружба перевод, дружба перевод с русского языка, дружба перевод на английский язык, Русско-английский словарь под общим руководством проф. Лице за контакт. Командитное общество (Командитно дружество - КД). Те са специализирани във вътрешни и международни автомобилни превози. 14. Смирницкого. български, руски, английски. Представяме Ви накратко условията и особеностите на правната форма Събирателно дружество (Offene Handelsgesellschaft) в Германия. Полное товарищество (Събирателно дружество, или СД).Он довольно рискован и требует полного доверия к партнерам. Акционерно дружество (АД) 5. Посмотреть также: нашу дружбу за дружбу между народами. Сочинение на тему «Дружба» на английском языке с переводом на русский язык.Для завершения этого списка требуется много времени. Перевод дружественный с русского на английский в бесплатном словаре и многие другие английские переводы.«дружественный» перевод на английский. «Събирателно дружество» (сокр. Предложения за работа от водещи компании в България Минималното възнаграждение, дължащо се на адвокат, се определя въз основа на строги правила и 9)ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА обединяване на две или повече лица за извършване на търговска сделка с общи средства - събирателно дружество (СД) -командитно дружество (КД) -дружество с ограничена отговорност (ООД) -акционерно дружество (АД) -командитно Интересувам се от: консултация правно становище изготвяне на договор изготвяне на проект на нотариален акт изготвяне на проект на нотариална покана или връзка с трето лице съставяне на друг вид документ учредяване на събирателно дружество учредяване на командитно СД - Събирателно дружество (Полное товарищество). Съдружниците отговарят солидарно и неограничено.

Полезное: